Opći Uvjeti


Opći Uvjeti


 


KVALIFIKACIJE VOZAČA: Minimalna dob vozača je 25 godina. Potrebna je valjana vozačka dozvola koju Vozač posjeduje najmanje jednu (1) godinu i valjanu kreditnu karticu koju prihvaća Firefly. Vozači od 21 do 24 godine života mogu iznajmiti vozilo iz A, B i K skupine vozila nakon prihvaćanja dodatne nadoplate za mlade vozače (YDS) i pod uvjetom da posjeduju vozačku dozvolu najmanje 1 godinu. Vozači stariji od 71 godine podliježu naknadi za starije vozače.

POLOG I PLAĆANJE: Vozač je obvezan predočiti valjanu kreditnu karticu koju prihvaća Firefly u svrhu prethodne autorizacije i podmirivanja ukupnih troškova najma vozila.

PREKORAČENJE RAZDOBLJA NAJMA: Detaljne upute bit će dane pri preuzimanju automobila na Firefly lokaciji. Na kraju dogovorenog razdoblja najma, Firefly odobrava kašnjenje pri povratu vozila od 29 minuta bez naknade. Nakon toga, korisnik plaća naknadu za najmanje jedan puni dan najma.

NAKNADA ZA MLADOG VOZAČA (YDS): Nadoplata za mlade vozače (YDS) omogućuje klijentima između 21 i 24 godine života da unajme vozilo iz skupina A, B i K, pod uvjetom da posjeduju vozačku dozvolu najmanje 12 mjeseci prije dana preuzimanja, uz dodatnu naknadu od 10€ po danu najma, odnosno maksimalnu naknadu od 100€ po najmu.

NADOPLATA ZA STARIJE VOZAČE (SDS): Svi vozači stariji od 71 godine života podliježu dodatnoj naknadi od 7€ po danu najma, odosno maksimalnoj naknadi od 70€ po najmu.

PRIJEVREMENI POVRATAK VOZILA:Povrat novca, za neiskorištenu vrijednost vaučera/dana najma, nije moguć.

PRODUŽENJE TRAJANJA NAJMA: Produženje najma u tijeku potrebno je dogovoriti direktno s Firefly Hrvatska najmanje 48 sati prije dogovorenog isteka najma, a naplaćuje se prema važećoj maloprodajnoj tarifi.

POLITIKA PLAĆANJA AKONTACIJE ZA GORIVO (RFC):Za najmove u trajanju od 1-2 dana, korisnik najma bi trebao vratiti vozilo s istom količinom goriva koja je utvrđena na početku najma. U slučaju povrata vozila s manjom količinom goriva korisniku najma naplatit će se vrijednost nedostajućeg goriva i dodatna usluga „Točenja goriva“ koja iznosi 30 eura.

Za najam koji traje 3 dana i duže, zahtijeva se pretplata količine goriva koje je u rezervoaru u trenutku preuzimanja iznajmljenog vozila. Isključivo u trenutku povrata vozila korisnik najma može zahtijevati povrat sredstava za gorivo koje nije potrošeno. U slučaju da je količina goriva manja od pretplaćene količine, korisniku će biti naplaćena i dodatna usluga „Točenja goriva“ koja iznosi 30 eura. Svaki povrat sredstava bit će izvršen putem kreditne kartice.

Cijena litre utrošenog goriva bit će naplaćena prema prosječnoj cijeni goriva za područje na kojem je vozilo unajmljeno. Naknada za uslugu „Točenja goriva“ iznosi 30 eura, dok Fireflyzadržava pravo da je u budućnosti promijeni bez prethodne najave. Svaki povrat goriva, sporovi itd. moraju se riješiti s osobljem Firefly u trenutku povratka vozila. Firefly neće razmatrati nikakve sporove nakon izdavanja konačne fakture. Letak o „Politici goriva“ dostupan je u svim Firefly poslovnicama na pet jezika.

NAKNADA ZA OTKAZIVANJE/NEDOLAZAK:Firefly ima pravo, ako se korisnik najma ne pojavi ili ne otkaže najam najmanje 24 sata prije dogovorenog vremena početka najma, naplatiti korisniku naknadu za kasno otkazivanje/nedolazak u iznosu od 1 dana ili 30 eura, naplaćuje se onaj iznos koji je veći. Naknada za nedolazak se primjenjuje ako korisnik nije preuzeo vozilo u roku jednog (1) sata od rezerviranog termina, osim ako postoji kašnjenje zrakoplova tijekom putovanja (uz uvjet da su broj leta i/ili detalji putovanja bili navedeni prilikom rezervacije vozila).

PREUZIMANJE VOZILA IZVAN RADNOG VREMENA (NDC):Svaka rezervacija izvan radnog vremena poslovnice podliježe naknadi od 50 eura.

OBVEZNO OSIGURANJE AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM OSOBAMA (TPL): Svi ovlašteni vozači Firefly vozila pokriveni su osiguranjem od odgovornosti za smrt, ozljedu i vlasništvo treće osobe. Maksimalno pokriće za tjelesne ozljede je do 5.600.000 eura, a za materijalnu štetu do 1.100.000 eura. Ovo osiguranje podložno je Općim uvjetima ugovora o osiguranju između Fireflya i njegove osiguravateljske kuće.

NAKNADA ZA VOŽNJU PREKO GRANICE (CBF):Sva vozila, osim luksuznih, mogu putovati u inozemstvo pod posebnim uvjetima i uz prethodno odobrenje Firefly Hrvatska poslovnice. Zahtjev je potrebno podnijeti 5 dana prije datuma početka najma, a cijena je 40 eura.

OGRANIČENJA U VOŽNJI: Firefly vozilom nije dopušteno voziti se preko bilo koje hrvatske granice bez prethodnog pismenog odobrenja Firefly Hrvatska, osim pri prelasku granice Hrvatska - Bosna i Hercegovina na magistralnoj cesti A8 (ruta E65) između Splita i Dubrovnika. Nepoštivanje ovog ograničenja poništava sve police osiguranja i korisnik najma je u potpunosti odgovoran u slučaju krađe, nezgode, oštećenja vozila i bilo kakvih drugih štetnih posljedica.

NAKNADA ZA PUTOVANJE TRAJEKTOM (FBF): Ukoliko klijent koristi trajekt za prijevoz unajmljenog automobila, plaćanje naknade za putovanje otokom/trajektom je obavezno. Molimo vas da uzmete u obzir da se u tom slučaju naplaćuje naknada od 4 eura po danu, odnosno maksimalno 40 eura po najmu. U slučaju da korisnik najma bez odobrenja i plaćanja naknade preveze vozilo na otok trajektom i to rezultira oštećenjem vozila, isto poništava sve police osiguranja i korisnik najma je u potpunosti odgovoran u slučaju štete/nezgode na vozilu.

JEDNOSMJERNI NAJAM (RIHLIT): Naknada za domaći jednosmjerni najam između svih poslovnica unutar RH iznosi 300 eura. Naknada RIHLIT primjenjuje se za sve najmove kod kojih se vozila vrate u drugi grad od onog u kojem su preuzeta, a u kojem se nalazi Firefly poslovnica. Najam između 2 lokacije (zračna luka/gradski ured) unutar istog grada je besplatan. Međunarodni jednosmjerni najam je dostupan na zahtjev.

OTKUP ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NA VOZILU (CDW): Ako cijena rezervacije vozila ne uključuje učešće u šteti u slučaju sudara, odgovornost korisnika najma za štetu na iznajmljenom vozilu može se smanjiti, prema odredbama i uvjetima Ugovora o najmu, na minimalnu naknadu od 1.100 eura za skupine A, B i K odnosno 1.300 eura za skupine C, M plaćanjem naknade od 20 eura za skupine A, B i K odnosno 26 eura za skupine C, M po danu najma. Oštećenja podvozja, kotači i gume ili gubitak ključeva, dokumenata ili registarskih pločica vozila nisu pokriveni ovim otkupom odgovornosti za štetu.

SUPER OTKUP ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NA VOZILU (SCDW): Može se ugovoriti tek nakon ugovaranja Otkupa odgovornosti za štetu na vozilu (CDW). Korisnik najma može smanjiti gore navedenu odgovornost na minimalni iznos od 450 eura za skupine A, B i K odnosno 600 eura za skupine C, M plaćanjem naknade od 13 eura za skupine A, B i K odnosno 16 eura za skupine C, M po danu najma. Odgovornost se ni u kojem slučaju ne može ograničiti ili otkazati pri djelomičnoj krađi dijelova vozila, gubitku dijelova vozila, obavezne opreme vozila, dokumenata i/ili ključeva vozila, oštećenju guma i bilo kojeg drugog dijela na podvozju vozila.

OSIGURANJE OD KRAĐE (TPC): Ako cijena rezervacije vozila ne uključuje osiguranje od krađe, odgovornost korisnika najma za krađu može se smanjiti, uz njegov pristanak, na 1.100 eura za skupine A, B i K odnosno na 1.300 eura za skupinu C, M plaćanjem naknade od 10 eura za skupine A, B i K odnosno 13 eura za skupine C, M, dnevno po danu najma.

SUPER COVER (SC): Iznajmljivač može biti potpuno osiguran u slučaju potpune krađe ili oštećenja vozila Hertz, pod uvjetom da je unajmljivač prethodno prihvatio odgovarajuće troškove pokrića za CDW, SCDW i TP s dnevnom naknadom od 4 € za grupe A, B, K i 5 € za grupe C, M,  ili ima rezervaciju koja uključuje ova pokrića. Sljedeći slučajevi nisu obuhvaćeni:

  • oštećenja na donjoj strani automobila, naplataka i guma, razbijeno staklo automobila ili gubitak ključeva i dokumenata vozila,
  • izgorena spojka,
  • bilo kakva oštećenja zbog nedostatka ulja ili kao rezultat uporabe pogrešnog goriva,
  • oštećenja na vozilu eksplozijama, miniranjem ili namjernim paljenjem,
  • oštećenja nastala uslijed utjecaja alkohola ili droga,
  • Šteta koju uzrokuje neovlašteni vozač.

OSIGURANJE OSOBNE NESREĆE (PAC): Uz dnevnu naknadu od 7 € (maksimalno 15 dana), osigurava vozača i putnike u slučaju nesreće u kojoj je sudjelovalo iznajmljeno vozilo. Osigurani iznosi su u skladu s Općim uvjetima ugovora o osiguranju između Fireflya i njegove osiguravateljske kuće.

OSIGURANJE AUTOMOBILSKIH GUMA I STAKALA (VJETROBRANA) (TGI): Osiguranje guma i vjetrobranskog stakla (TGI) pruža zaštitu od posljedica oštećenja na gumama, vjetrobranskom staklu te bočnim i stražnjim prozorima uz plaćanje dodatne naknadu od 7€ za skupine A, B, K i 8€ za skupine C, M, Ako TGI nije prihvaćen, klijent će biti odgovoran za punu vrijednost štete na gumama, vjetrobranskom staklu te bočnim i stražnjim prozorima.

AERODROMSKA NAKNADA (ASC): Aerodromska naknada uključena je u cijene.

DODATNI VOZAČ/I (ADR): Za svakog dodatnog vozača plaća se naknada od 12 eura po danu te najviše 120 eura po najmu.

SJEDALICE ZA BEBE/SJEDALICE ZA DJECU/PRILAGOĐENO SJEDALO: Sjedalice za bebe, djecu i prilagođena sjedala dostupna su na zahtjev uz naknadu od 15 eura dnevno i najviše 150 eura po najmu.

UREĐAJ ZA NAVIGACIJU (GPS): Navigacijske jedinice dostupne su na zahtjev uz dnevnu naknadu od 10 eura te maksimalnu naknadu od 100 eura po najmu.

NAKNADA ZA ZIMSKU OPREMU (WTF):Zimska naknada pokriva troškove opremanja vozila za najam sa zimskom opremom i uključena je u cijene. Odnosi se na razdoblje najma od 15. studenog do 15. travnja.

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI U SLUČAJU NEZGODE (IAF):U slučaju nezgode za koju je odgovoran korisnik najma, isti je obavezan Fireflyu platiti nepovratnu naknadu u iznosu od 50 eura, za pokrivanje administrativnih troškova.

PROMETNE KAZNE I KAZNE ZA PARKIRANJE (FIN):Prometne kazne i kazne za parkiranje plaća sam korisnik najma. U suprotnom, Firefly će ih platiti i naplatit će korisniku puni iznos prometne kazne ili kazne za parkiranje plus naknadu za administrativne troškove, 50 eura po slučaju.

24-SATNA POMOĆ NA CESTI (RCO/RCH): Usluga Pomoći na cesti nije uključena u cijene. 24-satnu pomoć na cesti korisnici mogu dogovoriti lokalno uz naknadu od 5 eura po najmu. Ukoliko korisnici ne ugovore navedenu uslugu, ona će svejedno u slučaju potrebe biti dostupna, uz fiksnu naknadu od 25 eura po slučaju.

DOSTUPNOST VOZILA:Ako rezervirano vozilo nije dostupno, Firefly zadržava pravo iznajmiti drugačiji model vozila od onoga koji je prvotno rezerviran, i to model jednakog ili višeg ranga.

POREZI:Sve navedene cijene i naknade podliježu porezu na dodanu vrijednosti, koji u Hrvatskoj iznosi 25%, i ostalim lokalnim taksama.

VALUTA: Svi su iznosi navedeni u EUR/eurima samo informativno i za plaćanje predujma. Naknade se naplaćuju u poslovnici najma u kunama/HRK po tečaju Hrvatske narodne banke.

 
 
 
© Autotehnica Fleet Services d.o.o.
All Rights Reserved.